UWP and Open Access

Open Access in post-2014 Research Excellence Framework

Journal Editors and contributors should be aware of requirements of the Higher Education Funding Council for England (HEFCE) regarding Open Access (OA) for journal articles accepted for publication after 1 April 2016, which are set out in HEFCE’s policy document for March 2014 (ref: 2014/07): http://www.hefce.ac.uk/pubs/year/2014/201407/name,86771,en.html

Please note that the version of record for deposit should be the author’s accepted and final peer-reviewed text, for non-commercial purposes.

The inclusion of third party material in the deposited article will be at the author/institution’s own risk. Authors should continue to ensure clearance of rights for third party material for print and e-publication in the usual way for the purposes of the version published by the University of Wales Press (UWP).

UWP’s policy is to require an embargo period of 18 months for Green OA, to begin on the last day in the month of publication of the print version.

UWP also welcomes submissions for Gold OA: if required, please contact the Commissioning Department at UWP to discuss an APC for your article.

Research Councils UK (RCUK) also has an OA requirement for articles which acknowledge RCUK funding; for further details see: http://www.rcuk.ac.uk/research/outputs/

Please note that UWP’s journals will continue to accept and publish articles by authors without requirements for the Research Excellence Framework (REF) under pre-existing arrangements.

Any questions should be directed to the Commissioning Department.

 

GPC a Mynediad Agored yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) ar ôl 2014

Dylai golygyddion a chyfranwyr fod yn ymwybodol o anghenion Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (CCAULl) ynglŷn â Mynediad Agored ar gyfer erthyglau mewn cyfnodolion a dderbynnir ar gyfer cyhoeddi ar ôl 1 Ebrill 2016, a amlinellwyd yn nogfen polisi CCAULl Mawrth 2014 (cyf: 2014/07): http://www.hefce.ac.uk/pubs/year/2014/201407/name,86771,en.html

Nodwch mai testun terfynol yr awdur wedi’i adolygu gan arbenigwr ddylai fod y fersiwn ar gyfer adnau.

Cynhwysir deunydd trydydd parti yn yr erthygl a adneuir ar risg yr awdur/sefydliad ei hun. Dylai awduron barhau i sicrhau’r hawliau i ddefnyddio deunydd trydydd parti mewn print ac ar ffurf electronig yn y ffordd arferol ar gyfer pwrpasau fersiwn cyhoeddedig Gwasg Prifysgol Cymru (GPC).

Polisi GPC yw gofyn am gyfnod embargo o 18 mis ar gyfer Mynediad Agored Gwyrdd, yn cychwyn o’r dydd olaf ym mis y cyhoeddiad o’r fersiwn print.

Mae GPC hefyd yn croesawu erthyglau ar gyfer Mynediad Agored Aur: os oes angen hynny arnoch, cysylltwch ag Adran Gomisiynu GPC er mwyn trafod Ffi Prosesu Erthygl (‘Article Processing Charge’, neu APC) ar gyfer eich erthygl.

Mae anghenion Mynediad Agored gan Gynghorau Ymchwil DU (CYDU) hefyd ar gyfer erthyglau sy’n cydnabod cyllid RCUK; am fwy o fanylion, gweler http://www.rcuk.ac.uk/research/outputs/

Nodwch y bydd cyfnodolion GPC yn parhau i dderbyn a chyhoeddi erthyglau gan awduron nad oes ganddynt anghenion ar gyfer yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) o dan y trefniadau sy’n bodoli ar hyn o bryd.

Dylid anfon unrhyw gwestiynau at yr Adran Gomisiynu.

 


 

Please find UWP’s latest blog post on Open Access here.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s